foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontakt 

6.00 - 7.00                     Integracja dzieci z róznych grup wiekowych. Gry i zabawy swobodne

                                      według potrzeb i zainteresowań dzieci

7.00 - 8.00                     Zabawy i zajęcia przy niewielkim udziale nauczyciela;

                                      ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowo - ruchowo - słuchową;

                                      ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny;

                                      rozmowy kierowane zgodne z tematyką kopleksową; ćwiczenia poranne;

                                      obserwacja pedagogiczna;

8.00 - 9.00                     Czas zagospodarowany przez nauczyciela;

                                      prace porządkowo - gospodarcze;

                                      czynności higieniczno - sanitarne;

                                      czynności rozwijające umiejętności samoobsługowe;

                                      śniadanie - wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania sie przy stole;

                                      czynności higieniczne - mycie zębów;

gr. młodsze

9.00 - 9.30                     Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

9.30 - 10.30                   Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci;

                                      gry i zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne;

10.30 - 11.00                 Zabawy organizowane przez nauczyciela

gr. starsze

9.00 - 9.30                     Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

9.30 - 10.00                   Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00 - 10.30                 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

10.30 - 11.00                 Zabawy swobodne lub pobyt na świeżym powietrzu;

11.00 - 12.00                 Gry i zabawy na świeżym powietrzu w tym: spacery, wycieczki,

                                      obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe lub zabawy dowolne

                                      w ogrodzie przedszkolnym;

                                      zajęcia ruchowe w sali;

12.00 - 13.00                Czas zagospodarowany przez nauczyciela; czynności zamoobsługowe;

                                     prace porządkowo - gospodarcze; czynności higieniczno - sanitarne;

                                     obiad - wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się podczas

                                     posiłków;

                                     poobiednia relaksacja:

                                     gr. najmłodsza - leżakowanie;

                                     gr. starsze - słuchanie muzyki relaksacyjnej;

                                                       słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela;

13.00 - 14.00                Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

                                     w sali lub ogrodzie przedszkolnym;

                                     zajęcia dodatkowe;

14.00 - 15.00                Gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne;

                                     zabawy dowolne inicjowane przez dzieci lub pobyt na świeżym powietrzu;

15.00 - 16.00                Integracja dzieci ze wszystkich grup wiekowych;

                                     zabawy swobodne według potrzeb i zainteresowań dzieci

                                     w sali lub ogrodzie przedszkolnymCopyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.