foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktNOWY PLAN
obowiązuje od 04 stycznia 2016 r.

 PONIEDZIAŁEK

I a    s.1 I b    s.8 I c    s.10
1. Wychowanie fizyczne 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Religia
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Język angielski 2. Wychowanie fizyczne
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Religia 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5. Język angielski 5.   5. Ed. wczesnoszkolna
II a    s.9 II b    s.2 II c    s.5 II d    s.6
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Wychowanie fizyczne 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Wychowanie fizyczne 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Wychowanie fizyczne 3. Religia
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Język angielski 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5. Religia 5. Ed. wczesnoszkolna 5.   5. Ed. wczesnoszkolna
III a     s.3 III b    s.7 III c    s.4
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Religia 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Wychowanie fizyczne  s.24 3. Wychowanie fizyczne 3. Wychowanie fizyczne  s.24
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Język angielski
5. Ed. wczesnoszkolna 5.   5. Ed. wczesnoszkolna

 

WTOREK

I a    s.1 I b    s.8 I c    s.10
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Język angielski
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Język angielski 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5.   5. Ed. wczesnoszkolna 5. Wychowanie fizyczne
II a    s.9 II b    s.2 II c    s.5 II d    s.6
1. Wychowanie fizyczne 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Religia
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Religia 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Język angielski 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Język angielski 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Wychowanie fizyczne 4. Język angielski
5. Ed. wczesnoszkolna 5. Ed. wczesnoszkolna 5. Ed. wczesnoszkolna 5. Wychowanie fizyczne
III a     s.3                  III b    s.7 III c    s.4
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Język angielski 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Wychowanie fizyczne 4. Język angielski
5. Ed. wczesnoszkolna 5. Język angielski 5. Religia

 

ŚRODA

I a    s.1 I b    s.8 I c    s.10
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Religia
2. Religia 2. Wychowanie fizyczne 2. Język angielski
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5. Wychowanie fizyczne 5.   5. Ed. wczesnoszkolna
II a    s.9 II b    s.2 II c    s.5 II d    s.6
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Religia 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5. Ed. wczesnoszkolna 5. Religia 5. Język angielski 5.  
III a     s.3 III b    s.7 III c    s.4
1. Wychowanie fizyczne s.24 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Wychowanie fizyczne s.24
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Język angielski 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Język angielski 4. Ed. wczesnoszkolna
5. Ed. wczesnoszkolna 5.   5.  

 

CZWARTEK

I a    s.1 I b    s.8 I c    s.10
1. Wychowanie fizyczne 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Wychowanie fizyczne 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Religia 4.  
5.   5.   5.  
II a    s.9 II b    s.2 II c    s.5 II d    s.6
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Wychowanie fizyczne 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Język angielski
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Język angielski 2. Religia 2. Wychowanie fizyczne
3. Wychowanie fizyczne 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Wychowanie fizyczne 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5.   5.   5. Ed. wczesnoszkolna 5.  
III a     s.3                  III b    s.7 III c    s.4
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Język angielski 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Język angielski 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Religia
5.   5. Religia 5. Ed. wczesnoszkolna

 

PIĄTEK

I a    s.1 I b    s.8 I c    s.10
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Język angielski 2. Wychowanie fizyczne 2. Wychowanie fizyczne
3. Ed. wczesnoszkolna 3. Religia 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5.   5. Ed. wczesnoszkolna 5.  
II a    s.9 II b    s.2 II c    s.5 II d    s.6
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Język angielski 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Religia 3. Ed. wczesnoszkolna
4. Ed. wczesnoszkolna 4. Wychowanie fizyczne 4. Ed. wczesnoszkolna 4. Ed. wczesnoszkolna
5.   5.   5.   5. Wychowanie fizyczne
III a     s.3 III b    s.7 III c    s.4
1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna 1. Ed. wczesnoszkolna
2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna 2. Ed. wczesnoszkolna
3. Wychowanie fizyczne  s.24 3. Ed. wczesnoszkolna 3. Wychowanie fizyczne   s. 24
4. Religia 4. Wychowanie fizyczne 4. Język angielski
5.   5. Religia 5.  

 

 Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.