Na nasz mini konkurs swoje prace przedstawiły dwie uczenice. Poniżej prezentujemy ich prace.

praca Natalii Koczewskiej

100 niepodlegla 02praca Agnieszki Szczepańskiej