foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktLOGOPEDA RADZI!

SMOCZEK A WADY WYMOWY

Smoczek jest bardzo dobrym „wyciszaczem” i łatwo wpaść w sidła traktowania go jako regulatora głośności dziecka. Smoczek pełni też funkcje „usypiacza” lub „pocieszacza”. Lecz czy smoczek faktycznie jest najlepszym przyjacielem malucha?

Po pierwszym roku życia zmienia się powoli technika połykania przez dziecko, głównie ze względu na zmianę konsystencji pokarmu i sposobu ich podania (spijanie z łyżeczki, przeżuwanie, gryzienie skórki chleba itp.). Zanika więc potrzeba i odruch ssania. To dobry czas, na odstawienie smoczka.

Dlaczego?

Zbyt długie ssanie smoczka lub karmienie z butelki (przecież to nic innego jak „przedłużony” smoczek!) utrudnia docieranie języka do podniebienia, czyli do miejsca, które jest naturalną dla niego pozycją. Język dociskany jest przez smoczek do dołu jamy ustnej, a napotykając przeszkodę – przemieszcza się w jedyne wolne miejsce, czyli do przodu. Stąd już tylko krok do nawyku wysuwania języka między zęby podczas mówienia, a jest to nic innego, jak seplenienie międzyzębowe. Brak pionizacji języka prowadzi więc do wadliwych realizacji głosek dziąsłowych, tj. sz, ż, cz, dż, r, l oraz do nieprawidłowych realizacji głosek szeregu syczącego: s, z, c, dz – które zamiast zębowo, są wymawiane interdentalnie ( międzyzębowo).

Często temu zjawisku towarzyszą wady zgryzu, takie jak: zgryz otwarty (brak możliwości zwierania zębów dolnych z górnymi), tyłozgryz (cofnięcie się żuchwy w stosunku do górnej szczęki), zwężenie szczęk czy krzywy zgryz (wysunięcie zębów górnych do przodu). Wady te również wpływają negatywnie na wymowę: głoski są zniekształcone
i wadliwie artykułowane.

Zakończyć przygodę ze smoczkiem wcale nie jest tak trudno. Można poprzekłuwać go igłą lub odciąć mu końcówkę – smoczek straci swoją atrakcyjność, nie będzie się już tak dobrze ssał. Dzieci lubią rytuały – kolejnym sposobem więc może być uroczyste pożegnanie smoczka przez malucha. W nagrodę dostaje on przytulankę, która to od teraz będzie przyjacielem do usypiania i strażnikiem snów dziecka.

A Wy jak odzwyczajaliście swoje pociechy od ssania smoczka?


                                                                           Pozdrawiam i życzę cudownych wakacji !!!
logopeda Małgorzata Górska

LOGOPEDA  RADZI!                                       

Drodzy Rodzice!                

 • zwracajcie uwagę na poprawną wymowę od początku rozwoju mowy dziecka,
 • rozmawiajcie z dzieckiem przy każdej okazji,
 • czytajcie dziecku, opowiadajcie, uczcie nowych słów, zachęcajcie do dłuższych wypowiedzi,
 • słuchajcie  jego opowiadań i odpowiadajcie na pytania,
 • mówcie do dziecka powoli, dokładnie i wyraźnie,
 • utrwalajcie nowe pojęcia przez wydawanie prostych poleceń.

UNIKAJCIE:

 • sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego,
 • używania wyrazów zamiennych dla rzeczy, które mają własne nazwy – dziecko bardzo wiele słów rozumie zanim nauczy się je poprawnie wymówić,
 • krytykowania i przymusu, chcąc przyspieszyć poprawność wymowy.

KAŻDY MA SWÓJ RYTM I SWOJE TEMPO ROZWOJU.

Najlepszym okresem podjęcia korekty mowy jest okres przedszkolny. Do 6 – tego roku życia dziecko powinno poprawnie wypowiadać wszystkie dźwięki mowy.

   Dziecko, które rozpoczyna naukę w szkole i ma wadę wymowy jest bardziej narażone na niepowodzenia. Może niekorzystnie wpłynąć na rozwój psychiczny, wywołując nieśmiałość, wstyd, poczucie niższej wartości, a nawet agresję. Im młodsze dziecko, tym łatwiej przyswaja sobie i utrwala właściwe dźwięki mowy.

                                                                                                   

                                    ŻYCZĘ WSZYSTKIM

                                                                     WESOŁYCH  ŚWIĄT!

                                                                                           Małgorzata Górska

CIEKAWOSTKI LOGOPEDYCZNE

 • Dziecko nie rodzi się ze znajomością określonego języka, ale z możliwością jego nauczenia się.
 • Zaledwie ok. 3% trzylatków i 5% czterolatków artykułuje głoski całkowicie poprawnie, jak osoby dorosłe. Zasadnicza zmiana następuje dopiero w mowie pięciolatków – poprawnie mówiących jest ok. 50%.
 • Nie należy mylić wad artykulacyjnych (np. seplenienia międzyzębowego) z niedojrzałymi formami artykulacyjnymi. Według statystyk nieprawidłowa mowa pięciolatków jest spowodowana w takim samym stopniu opóźnionym rozwojem mowy jak i wadami bezwzględnie wymagającymi terapii logopedycznej.

Czytaj więcej: Ciekawostki logopedyczne

Rozpoczynamy cykl wirtualnych spotkań ze szkolnym logopedą.

W menu po lewej stronie znajdą Państwo link LOGOPEDA, a w nim pojawiać bedą się cyklicznie ciekawostki i porady dotyczące pracy z dzieckiem.

Część I

Uczeń 7 letni, rozpoczynając naukę w szkole, powinien wymawiać prawidłowo już wszystkie głoski. Jakiekolwiek trudności w wymowie wskazują na drobne lub większe problemy. Mogą być spowodowane wieloma czynnikami: nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego, mikrouszkodzeniami o różnej genezie, naśladowaniem wady wymowy najbliższych , opóźnionym rozwojem słuchu fonematycznego(trudności w rozróżnianiu głosek).
W razie zauważonych zaburzeń mowy, należy skontaktować się z logopedą w celu uzyskania diagnozy logopedycznej.
Nad mową pracujemy od urodzenia dziecka.

DROGI RODZICU:

1.Mów, mów i jeszcze raz mów!
U dziecka pozbawionego kontaktów werbalnych nie rozwinie się mowa. Mów wyraźnie językiem dorosłych, używaj prostych zdań. Różnicuj ton i intonację głosu. Często zwracaj się bezpośrednio do dziecka i dawaj mu czas na odpowiedź. Różne sytuacje domowe wykorzystaj do mówienia. Przy ubieraniu dziecka nazywaj części ciała i rodzaje ubrania, przy jedzeniu wprowadzaj nazwy pokarmów, a także ich cechy ( słodki, kwaśny, gorzki itp.). Podczas prac domowych opowiadaj dziecku, co właśnie robisz.
CIĄG DALSZY NASTĄPI…Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.