foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktKryteria oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

6 punktów

– oznacza znacznie wykraczający, poza program nauczania, poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie;

5 punktów
– oznacza pełny poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie określony programem nauczania;

4 punkty
– oznacza, częściowy poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie, określony programem nauczania, przekraczający treści zawarte w podstawie programowej;

3 punkty
– oznacza częściowy poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie określony programem nauczania, nie wykraczający poza treści;

2 punkty
– oznacza minimalny, poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie, określony treściami zawartymi w podstawie programowej;

1 punkt
– oznacza, że uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności w danym zakresie

 

Zachowanie

Wyróżniająco (W)
- oznacza wzorowe zachowanie i pełne zaangażowanie ucznia w obowiązki szkolne

Bez zastrzeżeń (B)
- oznacza właściwe zachowanie i zaangażowanie ucznia w obowiązki szkolne

Niezadowalająco (N)
- oznacza, że uczeń ma pracować nad właściwym zachowaniem i zaangażowaniem się w obowiązki uczniaCopyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.