foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktZespół Szkół w Prudniku

Harmonogram spotkań z rodzicami
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4

w roku szkolnym 2015/2016

  Spotkanie ogólne
Spotkanie z wychowawcami
 • Przedstawienie: WO, PSO, kryteriów ocen zachowania, harmonogramu wywiadówek, planów wychowawczych, trybu uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana z przedmiotów i zachowania
 • Wybór rad oddziałowych.
 • Przedstawienie terminu zebrania rady rodziców

16.09.2015 PSP4

 

Spotkanie z wychowawcami

 • Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach

4.11.2015 PSP4 (środa)

 

Spotkanie z wychowawcami

 • Informacja o przewidywanych ocenach
  z przedmiotów i zachowania

17.12.2015 PSP4 (czwartek)

 

Spotkanie z wychowawcami

 • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i klasy w I półroczu

28.01.2015 PSP4 (czwartek)

 

Spotkanie z wychowawcami

 • Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
 • Zapoznanie z procedurą przebiegu Sprawdzianu kl. VI/Egzaminu Gimnazjalnego

03.03.2016 PSP4 kl. 6 (czwartek)

 

Spotkanie z wychowawcami

 • Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach

07.04.2016 PSP4 (czwartek)

 

Spotkanie z wychowawcami

 • Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów
 • Informacja o przewidywanych ocenach
  z przedmiotów i zachowania

24.05.2016 PSP4 (wtorek)

Spotkania dla Rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
odbęda się we środę (04.11.2015 r.)

dla klas I-III o godz. 16:30

dla klas IV-VI o godz. 17:00

 

O godz. 18:00 dla wszystkich zainteresowanych Rodziców mini warsztaty "Jak rozmawiać z dzieckiem o Internecie?".

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu - Moje dziecko bezpieczne w Internecie.

Warsztaty poprowadzi p. Paweł Hoffmann.

Na spotkanie zapraszamy do klasy informatycznej - Ip. s.54

wszystkie spotkania trwają 30 min. 

 

 

Od 1 października języka angielskiego w klasach I a, I b, I c, III a, III b, III c, V a uczyć będzie pani Emilia Adamiak. Od 5 października nastąpią zmiany w planie zajęć dla klas II c i III c. Zmiany naniesiono kolorem zielonym.Copyright © 2021 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.