Załącznik nr 1

LISTA KANDYDATÓW, ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY  

ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJECIA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUDNIKU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.

Nazwisko i imię

Uwagi

1.

Lachowicz Matylda

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

2.

Zienkiewicz Maja

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

3.

Wojtalik Mikołaj

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

4.

Ostafin Amelia

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

5.

Maćków Amanda

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

6.

Tomczyk Tomasz

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

7.

Witek Julianna

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

8.

Malinowski Filip

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

9.

Urbaszewska Elena

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

10.

Profic Tomasz

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

11.

Maciuch Adrian

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

12.

Thron Magdalena

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

13.

Larisz Julia

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Prudnika  Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. prosimy o potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć wypełnione w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 10 kwietnia 2018 r.