foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktDziałalność
Klubu Ratowniczego RESCUE

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
w roku szkolnym 2017/2018

1.

Spotkanie ogólne

Spotkanie z wychowawcami:
• Przedstawienie WSO i PSO, kryteriów ocen zachowania, planów wychowawczych.
•Wybór klasowych Rad Rodziców.

21.09.2017r.
(czwartek)

2.

Spotkanie z wychowawcami:
•Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach.

07.11.2017r.
(wtorek)

3.

Spotkanie z wychowawcami:
•Informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania.

12.12.2017r.
(wtorek)

4.

Spotkanie z wychowawcami:
• Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej klas za I półrocze.

30.01.2018r.
(wtorek)

5.

Spotkanie z wychowawcami:
•Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach.

15.03.2018r.
(czwartek)

6.

Spotkanie z wychowawcami:
•Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach.
• Informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania.

15.05.2018r.
(wtorek)Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.